Ռուսական արվեստի թանգարան

Երևան, Իսահակյան 38

http://www.treasury.am/hy/ռուսական-արվեստի-թանգարան