Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն

Երևան, Թաիրովի 15

http://www.treasury.am/hy/պատմամշակութային-արգելոց-թանգարանների-և-պատմական-միջավայրի-պահպանության-ծառայություն