Մատենադարան Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ

Երևան, Մաշտոցի 53

http://www.treasury.am/hy/մատենադարան-մ-մաշտոցի-անվան-հին-ձեռագրերի-գիտահետազոտական-ինստիտուտ