Հայաստանի բնության պետական թանգարան

Երևան, Տիգրան Մեծի 34

http://www.treasury.am/hy/հայաստանի-բնության-պետական-թանգարան